Tisztelt Lakosság!

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés – és tisztítás megvalósítása tárgyú felhívás, így a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak is lehetősége nyílt a szennyvízgyűjtésre és szennyvíztisztításra.

A projekt nettó összköltsége: 2 234 143 151 Ft

A projekt támogatásának összege: 2 119 649 638Ft

A támogatás mértéke: 94,875283 %

A projekt megkezdésének időpontja: 2013.08.26.

A projekt megvalósításának napja: 2015.10.31.

Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján a Társulásnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére.

A projekt rövid leírása:

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Balaton és vízgyűjtőjének védelme, ezért a 240/2000 (XII.23.) Korm. rendelet, amely a Balatont „eutrofizáció szempontjából érzékeny víztest”-nek minősítette. A Balaton kiemelt üdülőkörzetnek területén 1970-es évektől indultak el a regionális szennyvízgyűjtő rendszerek tervezése, majd azok kiépítése a Balatoni fejlesztési program keretében. A fejlesztések a mai napig is folyamatosan folynak, de még számos megoldandó feladat maradt. Jelen projekt a Dél-Balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. A tervezett szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon oldja meg, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a Balaton vízminőség védelmét szolgálja. A projektben érintett települések a Balaton érzékeny felszíni vízgyűjtőjén helyezkednek el.
A partközeli – a Balaton törvény hatálya alá tartozó – önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, míg a parttól távolabb eső településeken a jelenlegi életkörülmények, a települési környezet minőségének javítása, az idegenforgalmi érdekek és a háttér települések számára a felzárkózás is indokolják a fejlesztések szükségességét.

A balatonkeresztúri végátemelő és a kéthelyi szennyvíztisztító telep között szükséges a már meglévő nyomócső mellé még egy nyomócsövet párhuzamosan lefektetni, mindezt az üzembiztonsági kockázat csökkentése érdekében. Így ha az egyik nyomócső meghibásodik, akkor a másik nyomócsövön még eljut a telepre a végátemelőben összegyűlt szennyvíz.
Szükséges volt még a párhuzamos nyomóvezeték kiépítésének vizsgálatára R-0 és R-IX átemelők között. Az R-0 és az R-IX átemelő Balatonkeresztúr belterületén helyezkedik el. Az R-I és R-IX nyomóvezetékeken érkező szennyvíz gyakran torlódik, és kiöntést eredményez. A Szív utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között gyakran történnek kiöntések. Ennek okán az R-0 és az R-IX átemelő közötti nyomócső szakaszon új nyomócső kerül megépítésre.
Kéthely esetében a meglévő szennyvíztisztító telep technológiai bővítésére van szükség, illetve harmadfokú szennyvíztisztító telep kiépítésére.